भारत कोरोना  केसेस (50)

भारत कोरोना 

Maharashtra

10,49892—459


Gujarat

4,39570—214


Delhi

3,515185—59


Madhya Pradesh

2,71937—137


Rajasthan

2,58438—58


Tamil Nadu

2,32334—27


Uttar Pradesh

2,28111—41


Andhra Pradesh

1,46330—33


Telangana

1,03930—26


West Bengal

7959—33


Jammu and Kashmir

61449—8


Karnataka

5769—22


Kerala

49714—4


Bihar

4264—2


Punjab

35713—19


Haryana

31312—3


Odisha

1433—1


Jharkhand

1124—3


Uttarakhand

576——


Chandigarh

56———


Assam

421—1


Himachal Pradesh

406—1


Chhattisgarh

402——


Andaman and Nicobar Islands

3387——


Ladakh

2280——


Meghalaya

125—1


Puducherry

86——


Goa

74——


Tripura

21——


Manipur

21——


Arunachal Pradesh

11——


Nagaland

10——


Mizoram

11——